Teenused ja hinnad

Ootame lapsi päevahoidu 2 või 3 või 5 päeval nädalas.

Lapsevanema poolt makstav osa lapsehoiuteenuse osutajale on 123 eurot kuus, ülejäänud osa tasub Rae vallavalitsus vastavalt sõlmitud lepingule

Kohatasu Kiili valla elanikule 72,50 kuni 130,80 eurot

Terve päeva kohatasu ühes kuus 2024 aastal:
2 päeva nädalas 615 eurot
3 päeva nädalas 645 eurot
4-5 päeva nädalas 720 eurot

Lapsehoiu teenuse tasu koosneb kohatasust ja toidurahast

Toiduraha 5,50 eurot päev, sisaldab 4 toidukorda ja terviseampsu. Meid toitlustab Tüdrukud OÜ.

Igakuiselt pakume ka huvitegevust hinnaga 25 eurot kuus ( sisaldab muusikaringi, voolimisringi, lastejoogat 1x nädalas)

Osaajaga kohta kasutavatele lastele huvitegevusetasu soodustused.
Osalise ajaga kohtade infot saate telefonil: 51 43124

Proovipäev 30€ kuni 16:15ni, poolik proovipäev 19€ kuni 12:15ni.  

Lapsehoiuteenuse toetuse taotluse saab esitada omavalitsusele, Rae valla elanikule on taotluse   esitamise keskkond https://iseteenindus.rae.ee/ 

Tingimused Rae valla toetuse saamiseks:

  • laps ja üks vanem on registri andmetel Rae valla elanikud
  • lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna
         munitsipaallasteaias või kohta pakutakse õppeaasta keskel,
  • laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4 aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused     
         kuni õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. augustil).

NB! Teistel omavalitsustel on lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused erinevad
         Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema
         rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest
         soodustustest.  


     Pisi-Peetri lastehoiul on lisaks Rae vallaga koostööleping järgmiste valdadega: Kiili, Harku,     
     Saku, Saue jne.